查看: 87|回复: 0

二年级下册1~4单元看拼音写词语

[复制链接]

2446

主题

7296

帖子

18万

积分

校董

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
183151
QQ
发表于 2021-4-22 16:23:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
二年级下册1~4单元看拼音写词语

chūn tiān  xún zhǎo  gū niang   yě huā   liǔ zhī   táo huā
(      )   (      )  (      )  (      ) (      )  (      )  
xìng huā  xiān huā  yóu dì yuán  xiān sheng  yuán lái  dà shū
(      )   (      )  (      )  (      ) (      )  (      )  
yóu jú  tài tai  zuò kè  jīng qí   kuài huo  měi hǎo   lǐ wù
(      )   (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
yé ye    zhí shù  bì kōng rú xǐ  wàn lǐ wú yún  gōng yuán  gé wài
(      ) (      ) (         )  (           ) (      )  (      )
yǐn rén zhù mù  hàn zhū  xiū xi  shù miáo  xiǎo xīn   bǐ zhí
(          )   (      ) (      ) (      )  (      )  (      )
shū shu  zú jì  zuó tiān  mí lù  wēn nuǎn  ài xīn   yě xǔ
(      )   (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
zhuō zi  píng shí   nán dào   wèi dào   jiù shì   jiā gōng
(      )   (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
zhǒng zi   nóng jù   tián cài   láo dòng  gōng jù  jīng guò
(      )   (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
chū sè   mèi mei   hé shuǐ     bì lǜ   bō wén    hé àn
(      )  (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
liǔ yè     jǐng sè   liàn liàn bú shě  liǔ shù  zhī tiáo  shén zhōu
(      )  (      )  (         )  (      ) (      )  (      )
zhōng huá  shān chuān  huáng hé   cháng jiāng  cháng chéng  
(       )  (        )  (         )  (       ) (          )  
tái wān dǎo  hǎi xiá    mín zú     fèn fā    jiē rì    chūn jié
(        )  (      )  (        )  (      ) (      )  (      )
huā dēng  qīng míng jié  xiān rén  lóng zhōu  zhōng qiū  cǎo dì
(        )  (      )  (        )  (      ) (       )  (     )
zhuǎn yǎn  tuán yuán  rè nào  dòng wù  bèi ké  jiǎ gǔ wén  
(       )  (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
zhāng kāi  yàng zi  kě yǐ  qián bì  qián cái  yǒu guān  bǐ rú
(       )  (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
měi shí   hóng shāo   qié zi   kǎo yā  yáng ròu  dàn chǎo fàn
(       )  (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
cǎi sè   jiǎo jiān    sēn lín   xuě sōng  gē shēng  píng guǒ  
(      )  (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
jīng líng   jì jiē   hǎo xiàng  yì zhí  shuō huà  tóng huà
(     )  (     )  (      ) (      ) (      )  (      )
duì àn   fā xiàn     dì dì     fā míng    zì mǔ    yóu xì
(      )  (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
zhōu wéi  bǔ chōng  gōng zhǔ  fēi jī    dì dào    huǒ yào
(      )  (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
hé lì     wàng jì    shèng lì    pì gǔ   cāng ěr   liú shén
(      )  (      )  (      )  (      ) (      )  (      )
gān jìng  cóng lái   xìng yùn  shǐ jìn   yè wǎn  tīng jiàn  
(      )  (      )  (      ) (      ) (      ) (      )  
QQ好友和群QQ好友和群
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋| 快哉中文网

Copyright © 2014-2015 Comsenz Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4( 苏ICP备12072718号-3 )